دعای معراج

 در خیابان چهره آرایش مکن / از جوانان سلب آسایش مکن

زلف خود از روسری بیرون مریز /  در مسیر چشم ها افسون مریز

یاد کن از آتش روز معاد / طره ی گیسو مده بر دست باد

خواهرم دیگر تو کودک نیستی / فاشتر گویم عروسک نیستی!!

خواهر من این لباس تنگ چیست ؟؟ / پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟

پوشش زهرا مگر اینگونه بود؟؟!! 

خواهرم ، ای دختر ایران زمین /  یک نظر عکس شهیدان راببین

شیعیان مدیون خون کیستند؟ /  زنده از رقص جنون کیستند؟

ای مسلمانان ، فرهنگ عاشورا چه شد؟  /  پرچم خون رنگ عاشورا چه شد ؟

کیست تا اسلام رایاری کند ؟ /  حکم را روی زمین جاری کند؟

شعر : ” مرحوم آقاسی “


○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

در کلاس حفظ تقوا و شرف

دختران درند و چادر چون صدف

بهترین سرمایه زن چادر است

زانکه زن را زینت زن ، چادر است

حفظ چادر ، حفظ دین و مذهب است

شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر نص قرآن مجید

قفل جنت را بود تنها کلید

حفظ چادر سد فحشا می شود

روسفیدی نزد زهرا می شود

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ای شنیــدم که شبی بر سر مد                                 دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ

پـدر از روی نصیحـت مـی‌گفت                                  کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ

مــرو از خــانـه بـرون بـی‌چادر                                   بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ

ای بسا گـرگ که در جامه میش                               بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ

نکننــد ایــن دغــلان از دغلی                                   بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگ

دختــر از روی تعــرض گفتش                                   آنچــه تــو گویـی بـود جمله جفنگ

  بـا خــاموش دگـر یــاوه مــگو                                   کــه تــو پیـــری و بــری از فرهنگ

مــدتی شــد سپری زن جریان                                 تا که یک شب پسری گوش به زنگ

بــا سخنـهای زیبنـدة عشــق                                  بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگ

همچو آهو به سخن رامش کرد                                از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگ

گــوهر عفـت او را زد و بــرد                                       کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگ

همچنانی که به خود می‌بالیـد                                 زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگ

صید با پای خود افتاد بـه دام                                   مــرغ با میــل خــود افتـاد به چنگ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

در کلاس حفظ تقوی و شرف          دختران درند و چادر چون صدف

بهترین سرمایه زن چادر است      زانکه زن را زینت زن چادر است

چادر از بهر زنان الزامی است            بهر زن بی چادری ناکامی است

حفظ چادر  در سرای اقتدار         دختران را هست تاج افتخار

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است             شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر حافظ ناموس هاست          پاسدار حیله جاسوس هاست

حفظ چادر نص قرآن مجید           قفل جنت را بود تنها کلید

حفظ چادر سد فحشا می شود          رو سفیدی نزد زهرا می شود

حفظ چادر چاره ساز کار هاست        حافظ گل از هجوم خارهاست

حفظ چادر زخم ها را مرحم است           دست رد بر سینه نامحرم است

حفظ چادر التیام درد هاست             سد محکم در  بر نامرد هاست

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

نشانم می دهد چادر حیا را / شرف را عصمت جانان ما را

چنان زیبا نموده روی او را / نمی بینی برویش جز صفا را

تو داری مقنعه ای ماه رعنا / بود زیباتر از تاج زلیخا

حیا را او به رخسارت نشانده / صفای دیگری را کرده بر پا


دکتر سید احمد مشیری شریعت پناهی
طبقه بندی: اشعار حجاب،

برچسب ها:  اشعار، اشعار حجاب، شعر حجاب، شعر در مورد حجاب، حجاب، شعر با موضوع حجاب، شعر در رابطه با حجاب،


.: Weblog By Unknown Soldier of Imam Mahdi :.


ای گوهر آفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد و مریم و زینب از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه از هستی او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است.
------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
محوریت اصلی این سایت بر مبنای حجاب است. همچنین این سایت در راستای ترویج فرهنگ حجاب و شناساندن فرقه صهیونیستی فمینسم ، فعالیت می کند.

بنر همسنگران

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات